Home Events Our Services Our Products Our Facilities Contact Us
HCMC JUNE UPDATE


 วิตามินบี 12 คืออะไร

วิตามินบี12เป็นวิตามินที่สำคัญชนิดหนึ่ง ในกลุ่มวิตามินละลายในน้ำได้ทำหน้าที่ๆสำคัญเกี่ยวข้องกับการสร้างเลือด การสังเคราะห์สารพันธุกรรม การส่งสัญญานของระบบประสาทและการทำงานของสมอง รวมถึงมีส่วนในวงจรการสร้างพลังงานใช้ในเซลล์ต่างๆของร่างกาย
เราได้รับวิตามินบี 12 ได้อย่างไร
              
ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินบี 12 ได้เอง ดังนั้นเราจำเป็นต้องได้รับจากอาหารได้แก่เนื้อแดง นม ชีส และผลิตภัณฑ์จากนม
            โดยปกติเมื่อเราทานอาหารที่มีวิตามินบี12เข้าไปเซลล์กระเพาะอาหารที่เรียกว่าพาเรียตอลเซลล์ (Parietal Cell) จะหลั่งกรดออกมาเพื่อย่อยอาหารและย่อยวิตามินB12ออกจากอาหารชนิดอื่น ในขณะเดียวกันเซลล์ชนิดนี้ ก็หลั่งสารโปรตีนชนิดหนึ่งเรียกว่า Intrinsic factor (IF) มาจับกับวิตามินบี 12 กลายเป็น IF-B12 เพื่อขนส่งวิตามินไปดูดซึมเข้าสู่เซลล์ที่ลำไส้เล็กส่วนปลาย
            เมื่อIF-B12 ถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ที่ลำไส้เล็กส่วนปลายแล้ว IF จะถูกทำลายวิตามิน12 จะไปจับกับโปรตีนขนส่งสารในเซลล์เรียกว่า ทรานส์โคบาลามิน 2 (Transcobalamin II)แล้วถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อนำไปที่เซลล์ต่างๆ เช่น ไขกระดูก ตับ เซลล์ประสาท และสมองต่อไป
วิตามินบี 12 มีหน้าที่อะไร
วิตามินB12 มีหน้าที่เป็นตัวช่วยปฏิกิริยา 2 อย่างภายในร่างกายโดยเปลี่ยนกรด Methylmalonic Acid เป็น Succinyl CoA และกรดอะมิโน Homocysteine เป็น Methionine
ซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์สารพันธุกรรม(DNA) ร่วมกับกรดโฟลิค โดยเฉพาะการสร้างเม็ดเลือด และเซลล์ต่างๆของร่างกาย หากร่างกายขาดวิตามินบี12 อาจจะทำให้เกิดโรคโลหิตจางชนิดที่เม็ดเลือดมีขนาดโตผิดปกติ เรียกว่า Megaloblastic Anemia นอกจากนี้สาร Methionine ยังมีส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างสารสื่อประสาทและการส่งสัญญาณประสาท การขาดวิตามินบี12 จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคทางระบบประสาทและสมองได้
            ในขณะเดียวกันเมื่อร่างกายมีปริมาณวิตามินบี12ไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนกรดอะมิโน Homocysteine เป็น Methionine ทำให้มีกรดอะมิโนHomocysteine คั่งในร่างกายมากกว่าปกติ จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่ากรดอะมิโนHomocysteineที่สูงขึ้นมีส่วนสัมพันธ์ในการเกิดเส้นเลือดที่หัวใจและสมองอุดตัน
สาเหตุของภาวะพร่องวิตามินB12
1)ภาวะทุพโภชนาการโดยเฉพาะ
Øมังสวิรัติในกลุ่มผู้ที่ไม่กินเนื้อและนม
Øผู้ป่วยสูงอายุที่รับประทานอาหารน้อย
Øกลุ่มผู้ติดสุรา
2)ภาวะการดูดซึมวิตามินB12 ไม่ดี
Øกลุ่มที่ทานยาลดกรดและรักษาแผลในกระเพาะอาหารเป็นประจำทำให้การหลั่งกรดและ IF ลดลง
Øกลุ่มโรคบางชนิดที่มีภูมิคุ้มกันทำลายพาเรียตอลเซลล์ทำให้ขาดIF ที่ช่วยในการดูดซึมวิตามินB12 (Pernicious Anemia)
Øคนไข้ผ่าตัดกระเพาะอาหารออกบางส่วนหรือทั้งหมด
Øโรคลำไส้อักเสบบางชนิด
 
อาการและโรคที่เกิดจากภาวะพร่องวิตามินB12
1) โรคเลือด คือ ซีดเนื่องจากขาดวิตามินB12 อาการที่อาจเป็นไปได้
Øอ่อนเพลีย อ่อนแรง
Øวิงเวียนศีรษะ
Øมีเสียงหวี่ในหู
Øอาการใจสั่น
Øเจ็บลิ้น ลิ้นแดงเลี่ยน
Øเบื่ออาหาร บางคนอาจมีถ่ายเหลวและน้ำหนักลด
2)ทำให้เกิดโรคเกี่ยวเนื่องกับเส้นประสาทและระบบประสาทและสมอง
Øอาการชาตามส่วนต่างๆของร่างกาย
Øหงุดหงิด งุ่นง่าน
Øหลงลืมบ่อยมีปัญหาทางความจำ
Øภาวะเครียด
Øความจำเสื่อม
Øโรคจิต (พบน้อย)
แพทย์จะทราบได้อย่างไรว่าผู้ป่วยมีภาวะพร่องวิตามินB12
นอกจากประวัติ อาการของผู้ป่วยและการตรวจร่างกายที่สอดคล้องกับภาวะพร่องวิตามินบี12แล้ว แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคจากผลการตรวจเลือดได้ดังนี้
1) ตรวจเลือดระดับวิตามินบี12 หาค่า <200pg/ml
2) ตรวจนับเม็ดเลือดพบภาวะซีดที่เม็ดเลือดมีขนาดใหญ่(Low Hb /Hct,MCV>100 fL
3)ตรวจระดับสารบางอย่างในร่างกายสูงขึ้น (Homocysteine,Metylmelonic acid)
การรักษาภาวะพร่องวิตามินB12
1)รับประทานวิตามินบี12 ขนาด1000-2000 มคก/วัน
2)ยาฉีดวิตามินบี12 โดยฉีดครั้งละ1000 มคก เข้ากล้ามเนื้อทุกวันเป็นเวลา1สัปดาห์ หรือวันเว้นวันเป็นเวลา 2สัปดาห์ แล้วฉีดเดือนละครั้งหลังจากนั้นตลอดชีวิต

 

 


Home   |  Events   |  Our Services   |  Our Products   |  Our Facilities   |  Contact Us
©2021, Health Care Medical Clinic, Chiang Mai Thailand